Taas mula sa lupa

Lake Norman

Address


8325 Copley Dr.,
Cornelius, NC 28031

OrasAng aming eKidz children's ministry ay available para sa mga bata 6 na linggo – ika-5 baitang.

Kataasan Lake Norman Pastor

Jeff Bates

Ibahagi