Ang pagdadala ng Elevation Church karanasan sa iyo!

Sumali sa amin para sa live na pagsamba, pagbibinyag, mga pagkakataong maglingkod sa iyong komunidad sa pamamagitan ng outreach at isang hindi kapani-paniwalang mensahe.

LINGGO NG UMAGA
PAGSAMBA

Teatro ng Warner

513 13th St NW,
Washington, DC 20004

Agosto 13, 2023 | 11:30AM ET