Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Itinayo Iba ' T Ibang

Pastor Steven Furtick Pebrero 14, 2021

Maglaan ng lugar para sa kung ano ang itinatayo ng Diyos sa iyong buhay. Sa “Built Different,” itinuro sa atin ni Pastor Steven Furtick na kadalasang itinatayo ng Diyos ang Kanyang kaharian sa paraang hindi natin inaasahan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa