Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Kumuha Ng Sa Magandang Bahagi

Pastor Steven Furtick Pebrero 28, 2021

Kung ang mga bagay ay hindi mabuti, ang Diyos ay hindi tapos na. Sa “Get To The Good Part,” binaling ni Pastor Steven Furtick ang kuwento ni Joseph para ipakita sa atin na ang Diyos ay makapagbibigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa