Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Siya Pa rin Ang Pastol

Pastor Steven Furtick Agosto 21, 2022

Nais ng Diyos na ibalik ka sa landas. Sa “Siya Pa rin Ang Pastol,” itinuro ni Pastor Steven Furtick na, gaano man kalayo ang napuntahan mo, hawak pa rin ng Diyos ang Kanyang kamay sa iyo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa