Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ito ay Magkasama

Pastor Steven Furtick Marso 27, 2022

Ang Diyos ay kasama mo (kahit sa iyong madilim na panahon). Sa “It Will Come Together,” ipinakita sa atin na, anuman ang ating pinagdadaanan, kayang pagsamahin ito ng Diyos para sa kabutihan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa