Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Palagi itong naging sa iyo

Pastor Steven Furtick Mayo 02, 2021

Oras na para ilabas ang inilagay ng Diyos sa iyo. Sa “It's Always Been In You,” ipinakita sa atin ni Pastor Steven Furtick na, anuman ang panahon, inihanda na tayo ng Diyos para dito.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa