Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Iyong Pinto

Pastor Steven Furtick Hulyo 24, 2022

Paano mo ipinagtatanggol ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Sa “It's Your Door,” itinuro sa atin ni Pastor Steven ang kahalagahan ng paglalagay ng mga kasanayan na magbabantay sa ating mga puso kapag umatake ang kaaway.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa