Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Pag-Ibig Mahirap Kahit Na Kapag Ito Ay Mahirap

Lisa Harper Hulyo 07, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa