Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Walang Kakulangan! (Ang Kapangyarihan Ng Samakatuwid)

Pastor Steven Furtick Oktubre 03, 2021

Walang pagkukulang sa biyaya ng Diyos. Sa “No Shortage! (Ang Kapangyarihan Ng Samakatuwid)” Ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na, anuman ang ating kinakaharap, ang layunin ng Diyos ay mananaig.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa