Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Sorpresa!

Pastor Steven Furtick Marso 14, 2021

Ang paraan ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay ay maaaring mabigla sa iyo. Sa "Surprise!" Ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na, habang hindi nagbabago ang Diyos, maaari pa rin Siyang gumawa sa mga hindi inaasahang paraan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa