Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Pundasyon Para Sa Pabor

Holly Furtick Disyembre 20, 2020

Ang tunay na pabor ay itinayo sa matibay na pundasyon. Sa “The Foundation For Favor,” ang unang ginang ng Elevation Church , Holly Furtick, muling binisita ang kuwento ni Maria upang ihayag ang higit pa tungkol sa pabor ng Diyos sa ating buhay - at ang papel na dapat nating gampanan dito.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa