Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Himala Sa Hindi Pagkakatulad

Pastor Tim Timberlake Setyembre 05, 2021

Huwag tumigil sa iyong himala. Sa “The Miracle In The Mismatch,” inihayag ni Pastor Tim Timberlake ng Celebration Church na ang mga binhi ng iyong himala ay madalas na itinatanim sa lupa ng kahirapan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa