Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Masyadong Lumago Upang Sumuko

Pastor Steven Furtick Mayo 16, 2021

Napakalayo mo nang huminto ngayon. Sa “Too Grown To Give Up,” hinahamon tayo ni Pastor Steven Furtick na huwag ihinto ang ating mga tungkulin, ngunit baguhin ang ating pananaw habang sumusulong tayo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa