Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ano Diyos Kaliwa Out: Keik Pananampalataya

Pastor Steven Furtick Enero 17, 2021

Minsan, ang probisyon ng Diyos ay wala sa kung ano ang Kanyang ibinibigay, ngunit sa kung ano ang Kanyang iniiwan. Sa “What God Left Out: Flatbread Faith,” ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na nasa mga detalye pa rin ang Diyos – kahit na hindi natin naiintindihan ang mga ito.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa