yeo-shapes-desktop

Para saan ka naniniwala sa Diyos sa 2023?

Bawat taon, nagsasama-sama kami upang patatagin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay nang higit pa at higit pa bilang suporta sa lahat ng aming pinaniniwalaan sa Diyos sa susunod na season.

Dalhin ang Iyong Alok

Ang Alay sa Pagtatapos ng Taon ay nakatuon sa pag-abot sa mas maraming tao gamit ang ebanghelyo sa pamamagitan ng paglago at pagpapalawak ng ating simbahan.

Pumili ng Opsyon sa Pagbibigay:

o

Simulan Ang Ikapu

Ligtas na magbigay ng isang beses na regalo o mag-set up ng umuulit na pagbibigay gamit ang iyong checking account, debit, o credit card.

Alok sa Pagtatapos ng Taon

Mangyaring piliin ang iyong komunidad. Mangyaring magpasok ng halaga. Mangyaring piliin ang iyong komunidad at maglagay ng halaga.

Ang dami mong regalo

Anong pagpipilian sa pagbibigay
dapat ba akong pumili?

Piliin ang opsyong ito kung nangangako ka na simulang ibalik ang iyong unang 10% sa Diyos.

Ang iyong regalo ay ibibigay para sa aming pangkalahatang pondo para sa pagpapatakbo na ginagamit upang tustusan ang patuloy na operasyon ng simbahan.

Piliin ang opsyong ito kung gusto mong lumampas sa ikapu at magbigay ng karagdagang handog.

Ibibigay ang iyong regalo para sa pag-aalok sa pagtatapos ng taon na ginagamit upang pondohan ang pagpapalawak ng simbahan sa pamamagitan ng pagkuha ng gusali, pagpapahusay ng teknolohiya, at pagpapahusay ng gusali.

Ang Year-End Offering ay magtatapos sa Disyembre 31, 2022, at lahat ng kontribusyon na ibinigay sa pondong iyon pagkatapos ng petsang iyon ay iuugnay sa mga aktibidad ng pagpapatakbo ng simbahan.

Aking salita
para sa 2023

Ang pagsasalita ng Diyos — narito ang isang paalala na panatilihin ito sa harap mo.

Aking Salita para sa 2023

Ang pagsasalita ng Diyos — narito ang isang mapagkukunan upang panatilihin ito sa harap mo.

1. Piliin ang iyong salita.
2. I-customize ang iyong disenyo.
3. I-download ang iyong gustong format.
4. Itago ito sa isang espesyal na lugar.

Iba Pang Mga Paraan upang Magbigay

Maaari kang magbigay ng personal sa anumang campus. Ang mga sobre ay ibibigay sa mga labasan pagkatapos ng bawat karanasan sa pagsamba.

Maghanap ng campus

I-text ang iyong campus code sa 77977 . Pagkatapos ay i-click ang link at piliin ang “Pangako sa Pagtatapos ng Taon 2022” bilang pondo.

Pagbibigay ng teksto ay magagamit lamang sa US.

Mabilis at ligtas kang makakapagbigay ng mga stock sa Elevation Church .

Magbigay ng stocks
Para mag-set up ng awtomatikong draft o talakayin ang mga asset na gusto mong ibigay, mag-email sa: finance@elevationchurch.org

Regalo ang isang bahagi ng iyong digital na pera sa pamamagitan ng aming secure na portal.

Bigyan ngayon

Pananalapi
Pananagutan

Elevation Church ay kinikilala sa pamamagitan ng mga miyembro ng protestanteng denominasyon Konseho para sa Pinansiyal na Pananagutan, na kung saan ay nangangailangan ng mataas na mga pamantayan ng bibliya pananagutan, lupon ng pamamahala, pananalapi transparency, integridad sa pagtataas ng mga pondo, at tamang paggamit ng mga kawang-gawa na mga mapagkukunan.

ec-2021yeo-footer-eclogo