Ang Aming Mga Paniniwala

Tingnan kung paano namin tingnan ang Diyos, si Jesus, ang Biblia, ang tao, at maraming mga makabuluhang mga aspeto ng ating pananampalataya. Matatag may mga ugat sa banal na Kasulatan, ang mga paniniwala ng mga Elevation gabay sa ating mga pagpapasya bilang isang simbahan.

Ang Aming Mga Code

Alamin ang sampung mga halaga na panatilihin ang pangitain ng Elevation Church malinaw. Ang mga halaga na sumasalamin sa aming mga priority upang maabot ang mga tao sa Ebanghelyo.

Pamumuno

Matugunan ang mga lead na mga Pastor na itakda ang paningin ng Elevation Church.