Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang legal na may bisang kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity ("ikaw") at Elevation Church ("kumpanya," "tayo," "tayo," o "ating"), tungkol sa iyong pag-access at paggamit ng https://www.elevationchurch.org website pati na rin ang anumang iba pang media form, media channel, mobile website o mobile application na nauugnay, naka-link, o kung hindi man ay konektado dito (sama-sama, ang "Site"). Nakarehistro kami sa __________, Estados Unidos at magkaroon ng aming rehistradong opisina sa 11416 E. Independence Blvd., Matthews, North Carolina 28105. Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pag-access sa Site, nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, HAYAG KA NA BAWAL NA GAMIT ANG SITE AT DAPAT MO AGAD NA IPATULOY ANG PAGGAMIT.

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon o mga dokumento na maaaring mai-post sa Site sa pana-panahon ay hayagang isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito paminsan-minsan. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng "Huling na-update" ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at isinusuko mo ang anumang karapatang makatanggap ng partikular na paunawa ng bawat naturang pagbabago. Pakitiyak na suriin mo ang naaangkop na Mga Tuntunin sa tuwing gagamitin mo ang aming Site upang maunawaan mo kung aling Mga Tuntunin ang nalalapat. Mapapailalim ka sa, at ituturing na nalaman at tinanggap mo, ang mga pagbabago sa anumang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ng iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng petsa na nai-post ang naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang impormasyong ibinigay sa Site ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan isasailalim tayo sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. . Alinsunod dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Site mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay naaangkop.

Ang Site ay hindi iniakma upang sumunod sa mga regulasyong partikular sa industriya (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), atbp.), kaya kung ang iyong mga pakikipag-ugnayan ay sasailalim sa mga naturang batas, maaaring hindi ka gamitin ang Site na ito. Hindi mo maaaring gamitin ang Site sa paraang lalabag sa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Ang Site na ito ay inilaan para sa mga gumagamit na ay hindi bababa sa 18 taong gulang. Mga tao sa ilalim ng edad ng 18 ay hindi pinapayagan na gamitin o magrehistro para sa Site.


2. MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

Maliban kung ipinahiwatig, ang Site ay ang aming pagmamay-ari na pag-aari at lahat ng source code, database, functionality, software, disenyo ng website, audio, video, teksto, litrato, at graphics sa Site (sama-sama, ang "Nilalaman") at ang mga trademark, serbisyo ang mga marka, at mga logo na nakapaloob dito (ang "Mga Marka") ay pagmamay-ari o kinokontrol namin o lisensyado sa amin, at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark at iba't iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at hindi patas na mga batas sa kompetisyon ng Estados Unidos, mga internasyonal na batas sa copyright, at mga internasyonal na kombensiyon. Ang Nilalaman at ang Mga Marka ay ibinibigay sa Site "AS IS" para sa iyong impormasyon at personal na paggamit lamang. Maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Marka ang maaaring kopyahin, kopyahin, pagsama-samahin, muling i-publish, i-upload, i-post, ipapakita sa publiko, i-encode, isinalin, ipadala, ipamahagi, ibenta, lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin kahit ano pa man, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

Sa kondisyon na karapat-dapat kang gamitin ang Site, binibigyan ka ng limitadong lisensya para ma-access at magamit ang Site at mag-download o mag-print ng kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman kung saan tama kang nakakuha ng access para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal. gamitin. Inilalaan namin ang lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob sa iyo sa at sa Site, sa Nilalaman at sa Mga Marka.


3. MGA REPRESENTASYON NG USER

By using the Site, you represent and warrant that: (1) lahat ng impormasyon sa pagpaparehistro na iyong isusumite ay totoo, tumpak, kasalukuyan, at kumpleto; (2) mapapanatili mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at agad na i-update ang naturang impormasyon sa pagpaparehistro kung kinakailangan; (3) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon kang sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira; (5) hindi mo maa-access ang Site sa pamamagitan ng awtomatiko o hindi pantao na paraan, sa pamamagitan man ng bot, script, o kung hindi man; (6) hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang iligal o hindi awtorisadong layunin; at (7) ang iyong paggamit sa Site ay hindi lalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Kung magbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Site (o anumang bahagi nito).


4. PAGRErehistro ng USER
  
Maaaring kailanganin mong magparehistro sa Site. Sumasang-ayon kang panatilihing kumpidensyal ang iyong password at magiging responsable para sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Inilalaan namin ang karapatang tanggalin, bawiin, o baguhin ang isang username na iyong pipiliin kung matukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang username ay hindi naaangkop, malaswa, o kung hindi man ay hindi kanais-nais.


5. MGA BAWAL NA GAWAIN

You may not access or use the Site for any purpose other than that for which we make the Site available. The Site may not be used in connection with any commercial endeavors except those that are specifically endorsed or approved by us.

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang-ayon kang hindi upang:
 • Sistematikong kunin ang data o iba pang nilalaman mula sa Site upang lumikha o mag-compile, direkta o hindi direkta, isang koleksyon, compilation, database, o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa amin.
 • Linilin, dayain, o linlangin kami at ang iba pang mga user, lalo na sa anumang pagtatangkang matuto ng sensitibong impormasyon ng account gaya ng mga password ng user.
 • Umiwas, huwag paganahin, o kung hindi man ay makagambala sa mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Site, kabilang ang mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang Nilalaman o nagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Site at/o ang Nilalaman na nilalaman nito.
 • Ang paghamak, pagdumi, o kung hindi man ay makapinsala, sa aming opinyon, sa amin at/o sa Site.
 • Gumamit ng anumang impormasyong nakuha mula sa Site upang manggulo, mag-abuso, o makapinsala sa ibang tao.
 • Gumawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo ng suporta o magsumite ng mga maling ulat ng pang-aabuso o maling pag-uugali.
 • Gamitin ang Site sa paraang hindi naaayon sa anumang naaangkop na mga batas o regulasyon.
 • Makisali sa hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa Site.
 • Mag-upload o magpadala (o subukang mag-upload o magpadala) ng mga virus, Trojan horse, o iba pang materyal, kabilang ang labis na paggamit ng malalaking titik at spamming (patuloy na pag-post ng paulit-ulit na teksto), na nakakasagabal sa walang patid na paggamit at kasiyahan ng sinumang partido sa Site o binabago, pinapahamak, ginagambala, binabago, o nakakasagabal sa paggamit, mga tampok, pag-andar, pagpapatakbo, o pagpapanatili ng Site.
 • Makisali sa anumang awtomatikong paggamit ng system, gaya ng paggamit ng mga script para magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang data mining, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data.
 • Tanggalin ang copyright o iba pang paunawa sa mga karapatan sa pagmamay-ari mula sa anumang Nilalaman.
 • Subukang magpanggap bilang ibang user o tao o gumamit ng username ng ibang user.
 • Mag-upload o magpadala (o subukang mag-upload o magpadala) ng anumang materyal na gumaganap bilang isang pasibo o aktibong pagkolekta ng impormasyon o mekanismo ng paghahatid, kabilang ang walang limitasyon, malinaw na mga format ng pagpapalitan ng graphics ("gifs"), 1×1 pixel, web bug, cookies , o iba pang katulad na mga device (minsan ay tinutukoy bilang "spyware" o "passive collection mechanisms" o "pcms").
 • Makagambala, makagambala, o lumikha ng hindi nararapat na pasanin sa Site o sa mga network o serbisyong konektado sa Site.
 • Harass, inisin, takutin, o banta ang alinman sa aming mga empleyado o ahente na nakikibahagi sa pagbibigay ng anumang bahagi ng Site sa iyo.
 • Subukang laktawan ang anumang mga hakbang ng Site na idinisenyo upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa Site, o anumang bahagi ng Site.
 • Kopyahin o iakma ang software ng Site, kabilang ngunit hindi limitado sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code.
 • Maliban kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas, i-decipher, i-decompile, i-disassemble, o i-reverse engineer ang alinman sa software na binubuo o sa anumang paraan na bumubuo ng isang bahagi ng Site.
 • Maliban sa maaaring resulta ng karaniwang paggamit ng search engine o Internet browser, paggamit, paglunsad, pagbuo, o pamamahagi ng anumang automated system, kasama nang walang limitasyon, anumang spider, robot, cheat utility, scraper, o offline reader na nag-a-access sa Site, o paggamit o paglulunsad ng anumang hindi awtorisadong script o iba pang software.
 • Gumamit ng ahente ng pagbili o ahente ng pagbili upang gumawa ng mga pagbili sa Site.
 • Gumawa ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Site, kabilang ang pagkolekta ng mga username at/o email address ng mga user sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hinihinging email, o paglikha ng mga user account sa pamamagitan ng mga awtomatikong paraan o sa ilalim ng maling pagpapanggap.
 • Gamitin ang Site bilang bahagi ng anumang pagsusumikap na makipagkumpitensya sa amin o kung hindi man ay gamitin ang Site at/o ang Nilalaman para sa anumang pagpupunyagi ng kita o komersyal na negosyo.
 • Gamitin ang Site upang mag-advertise o mag-alok na magbenta ng mga produkto at serbisyo.
 • Ibenta o kung hindi man ay ilipat ang iyong profile.


6. MGA KONTRIBUSYON NA NABUO NG USER

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, "Contributions"). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
 • Ang paggawa, pamamahagi, paghahatid, pampublikong pagpapakita, o pagganap, at ang pag-access, pag-download, o pagkopya ng iyong Mga Kontribusyon ay hindi at hindi lalabag sa mga karapatan sa pagmamay-ari, kabilang ngunit hindi limitado sa copyright, patent, trademark, trade secret, o moral na karapatan ng anumang ikatlong partido.
 • Ikaw ang lumikha at may-ari ng o may mga kinakailangang lisensya, karapatan, pahintulot, paglabas, at pahintulot na gamitin at pahintulutan kami, ang Site, at iba pang mga user ng Site na gamitin ang iyong Mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-isipan ng Site at ng mga ito. Mga Tuntunin ng Paggamit.
 • Mayroon kang nakasulat na pahintulot, pagpapalaya, at/o pahintulot ng bawat isa at bawat makikilalang indibidwal na tao sa iyong Mga Kontribusyon na gamitin ang pangalan o pagkakahawig ng bawat isa at bawat tulad na makikilalang indibidwal na tao upang paganahin ang pagsasama at paggamit ng iyong mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-isipan ng Site at ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi mali, hindi tumpak, o mapanlinlang.
 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi hindi hinihingi o hindi awtorisadong pag-advertise, mga materyal na pang-promosyon, mga pyramid scheme, mga chain letter, spam, mass mailing, o iba pang mga paraan ng pangangalap.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi malaswa, mahalay, malaswa, marumi, marahas, mapanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, o kung hindi man ay hindi kanais-nais (ayon sa aming itinakda).
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi nanunuya, nangungutya, naninira, nananakot, o nang-aabuso sa sinuman.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi ginagamit upang mang-harass o magbanta (sa legal na kahulugan ng mga terminong iyon) sa sinumang ibang tao at upang magsulong ng karahasan laban sa isang partikular na tao o klase ng mga tao.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, o panuntunan.
 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa privacy o mga karapatan sa publisidad ng anumang ikatlong partido.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas tungkol sa pornograpiya ng bata, o kung hindi man ay nilayon na protektahan ang kalusugan o kapakanan ng mga menor de edad.
 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi kasama ang anumang nakakasakit na komento na konektado sa lahi, bansang pinagmulan, kasarian, sekswal na kagustuhan, o pisikal na kapansanan.
 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi lumalabag, o nagli-link sa materyal na lumalabag, sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o anumang naaangkop na batas o regulasyon.
Ang anumang paggamit ng Site na lumalabag sa nabanggit ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at maaaring magresulta sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagwawakas o pagsususpinde ng iyong mga karapatang gamitin ang Site.


7. LISENSYA NG KONTRIBUSYON

You and the Site agree that we may access, store, process, and use any information and personal data that you provide following the terms of the Privacy Policy and your choices (including settings).

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga mungkahi o iba pang feedback tungkol sa Site, sumasang-ayon ka na maaari naming gamitin at ibahagi ang naturang feedback para sa anumang layunin nang walang kabayaran sa iyo.

Hindi namin iginigiit ang anumang pagmamay-ari sa iyong Mga Kontribusyon. Pananatilihin mo ang buong pagmamay-ari ng lahat ng iyong Mga Kontribusyon at anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatang pagmamay-ari na nauugnay sa iyong Mga Kontribusyon. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pahayag o representasyon sa iyong Mga Kontribusyon na ibinigay mo sa anumang lugar sa Site. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga Kontribusyon sa Site at hayagang sumasang-ayon ka na pawalang-sala kami sa anuman at lahat ng responsibilidad at pigilin ang anumang legal na aksyon laban sa amin patungkol sa iyong mga Kontribusyon.


8. LISENSYA NG MOBILE APPLICATION

Use License

Kung na-access mo ang Site sa pamamagitan ng isang mobile application, binibigyan ka namin ng isang maaaring bawiin, hindi eksklusibo, hindi naililipat, limitadong karapatang i-install at gamitin ang mobile application sa mga wireless na elektronikong device na pagmamay-ari o kontrolado mo, at upang i-access at gamitin ang mobile application sa mga naturang device na mahigpit na alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Hindi mo dapat: (1) maliban kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas, i-decompile, i-reverse engineer, i-disassemble, subukang kunin ang source code ng, o i-decrypt ang application; (2) gumawa ng anumang pagbabago, adaptasyon, pagpapabuti, pagpapahusay, pagsasalin, o hinangong gawain mula sa aplikasyon; (3) lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas, tuntunin, o regulasyon na may kaugnayan sa iyong pag-access o paggamit ng application; (4) alisin, baguhin, o itago ang anumang pagmamay-ari na paunawa (kabilang ang anumang paunawa ng copyright o trademark) na nai-post namin o ng mga tagapaglisensya ng aplikasyon; (5) gamitin ang aplikasyon para sa anumang pagsisikap na makabuo ng kita, komersyal na negosyo, o iba pang layunin kung saan hindi ito idinisenyo o inilaan; (6) gawing available ang application sa isang network o iba pang kapaligiran na nagpapahintulot sa pag-access o paggamit ng maraming device o user nang sabay-sabay; (7) gamitin ang application para sa paglikha ng isang produkto, serbisyo, o software na, direkta o hindi direktang, mapagkumpitensya sa o sa anumang paraan ay isang kapalit para sa aplikasyon; (8) gamitin ang application upang magpadala ng mga awtomatikong query sa anumang website o magpadala ng anumang hindi hinihinging komersyal na e-mail; o (9) gumamit ng anumang pagmamay-ari na impormasyon o alinman sa aming mga interface o aming iba pang intelektwal na ari-arian sa disenyo, pag-develop, paggawa, paglilisensya, o pamamahagi ng anumang mga application, accessory, o device para sa paggamit sa application.

Mga Aparatong Apple at Android

Nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin kapag gumamit ka ng mobile application na nakuha mula sa Apple Store o Google Play (bawat isa ay "App Distributor") upang ma-access ang Site: (1) ang lisensyang ibinigay sa iyo para sa aming mobile application ay limitado sa isang hindi- naililipat na lisensya upang gamitin ang application sa isang device na gumagamit ng Apple iOS o Android operating system, kung naaangkop, at alinsunod sa mga panuntunan sa paggamit na itinakda sa naaangkop na mga tuntunin ng serbisyo ng App Distributor; (2) responsable kami sa pagbibigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may kinalaman sa mobile application gaya ng tinukoy sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o kung hindi man ay kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, at kinikilala mo na ang bawat Ang App Distributor ay walang anumang obligasyon na magbigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may kinalaman sa mobile application; (3) sa kaganapan ng anumang pagkabigo ng mobile application na sumunod sa anumang naaangkop na warranty, maaari mong abisuhan ang naaangkop na App Distributor, at ang App Distributor, alinsunod sa mga tuntunin at patakaran nito, ay maaaring i-refund ang presyo ng pagbili, kung mayroon man, binayaran para sa mobile application, at sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang App Distributor ay hindi magkakaroon ng iba pang obligasyon sa warranty na may kinalaman sa mobile application; (4) kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) wala ka sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng US, o itinalaga ng gobyerno ng US bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista" at (ii) hindi ka nakalista sa anumang listahan ng gobyerno ng US ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido; (5) dapat kang sumunod sa naaangkop na mga tuntunin ng kasunduan ng third-party kapag gumagamit ng mobile application, halimbawa, kung mayroon kang VoIP application, hindi ka dapat lumalabag sa kanilang kasunduan sa serbisyo ng wireless data kapag ginagamit ang mobile application; at (6) kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Mga Distributor ng App ay mga third-party na benepisyaryo ng mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at ang bawat Distributor ng App ay may karapatan (at ituturing na may tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito laban sa iyo bilang isang third-party na benepisyaryo nito.


9. MGA PAGSASABALA

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.


10. THIRD-PARTY WEBSITE AT NILALAMAN

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.


11. SITE MANAGEMENT

We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Site for violations of these Terms of Use; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Terms of Use, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Site or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the Site in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Site.


12. PATAKARAN SA PRIVACY

We care about data privacy and security. Pakisuri ang aming Patakaran sa Privacy: https://elevationchurch.org/privacypolicy/Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, sumasang-ayon kang mapasailalim sa aming Patakaran sa Privacy, na isinama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Mangyaring maabisuhan na ang Site ay naka-host sa ang Estados Unidos. Kung ina-access mo ang Site mula sa anumang ibang rehiyon ng mundo na may mga batas o iba pang mga kinakailangan na namamahala sa pagkolekta, paggamit, o pagsisiwalat ng personal na data na naiiba sa mga naaangkop na batas sa ang Estados Unidos, pagkatapos ay sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site, inililipat mo ang iyong data sa ang Estados Unidos, at sumasang-ayon ka na ilipat ang iyong data at iproseso sa ang Estados Unidos.


13. TERMINO AT PAGWAWAKAS

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE OR DELETE IYONG ACCOUNT AT ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IPINO-POST MO ANUMANG ORAS, WALANG BABALA, SA ATING SARILING PAGPAPAHAYAG.

Kung wawakasan o suspindihin namin ang iyong account sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka sa pagrehistro at paglikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, isang pekeng o hiniram na pangalan, o ang pangalan ng anumang third party, kahit na ikaw ay kumikilos sa ngalan ng pangatlo. party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde sa iyong account, inilalaan namin ang karapatang magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kasama nang walang limitasyon ang paghabol sa sibil, kriminal, at injunctive na pagbawi.


14. MGA PAGBABAGO AT PAG-ALAM

We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Site at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Site. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Site without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Site.

Hindi namin magagarantiya na magiging available ang Site sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangan naming magsagawa ng pagpapanatili na may kaugnayan sa Site, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i-update, suspindihin, ihinto, o kung hindi man ay baguhin ang Site anumang oras o para sa anumang dahilan nang walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o abala na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na ma-access o gamitin ang Site sa anumang downtime o paghinto ng Site. Wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang ituturing na obligado sa amin na panatilihin at suportahan ang Site o magbigay ng anumang mga pagwawasto, update, o release na may kaugnayan doon.


15. BATAS NA NAMAMAHALA 

These Terms of Use and your use of the Site are governed by and construed in accordance with the laws of ang estado ng North Carolina naaangkop sa mga kasunduan na ginawa at ganap na isasagawa sa loob ang estado ng North Carolina, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat nito sa mga prinsipyo ng batas.


16. RESOLUSYON NG DISPUTE

Impormal Na Negotiations

Upang mapabilis ang pagresolba at kontrolin ang halaga ng anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o paghahabol na may kaugnayan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (bawat "Pagtatalo" at sama-sama, ang "Mga Pagtatalo") na dala mo o sa amin (indibidwal, isang "Partido" at sama-sama, ang "Mga Partido"), sumasang-ayon ang Mga Partido na unang subukang makipag-ayos sa anumang Hindi pagkakaunawaan (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinigay sa ibaba) nang impormal nang hindi bababa sa tatlumpu (30) araw bago simulan ang arbitrasyon. Ang ganitong mga impormal na negosasyon ay magsisimula sa nakasulat na paunawa mula sa isang Partido patungo sa kabilang Partido.

May-Bisang Arbitrasyon

Kung hindi malutas ng Mga Partido ang isang Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, ang Di-pagkakasundo (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinukod sa ibaba) ay sa wakas at eksklusibong malulutas sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon. NAUUNAWAAN MO NA KUNG WALA ANG PROBISYON NA ITO, MAY KARAPATAN KA NA MAGHUBAD SA KORTE AT MAGKAROON NG PAGSUBOK NG HURADO. Ang arbitrasyon ay dapat simulan at isasagawa sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Commercial Arbitration ng American Arbitration Association ("AAA") at, kung naaangkop, ang Mga Karagdagang Pamamaraan ng AAA para sa Mga Di-pagkakasundo na May kaugnayan sa Consumer ("Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA"), na parehong available sa website ng AAA: www.adr.org. Ang iyong mga bayarin sa arbitrasyon at ang iyong bahagi sa kompensasyon ng arbitrator ay pamamahalaan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA at, kung naaangkop, nililimitahan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA. Ang arbitrasyon ay maaaring isagawa nang personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, sa pamamagitan ng telepono, o online. Ang arbitrator ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsulat, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban kung hiniling ng alinmang Partido. Ang arbitrator ay dapat sumunod sa naaangkop na batas, at anumang award ay maaaring hamunin kung ang arbitrator ay nabigo na gawin ito. Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na mga panuntunan ng AAA o naaangkop na batas, ang arbitrasyon ay magaganap sa Mecklenburg, North Carolina. Maliban kung iba ang itinatadhana dito, ang Mga Partido ay maaaring maglitis sa korte upang pilitin ang arbitrasyon, manatili sa mga paglilitis habang nakabinbin ang arbitrasyon, o upang kumpirmahin, baguhin, bakantehin, o ipasok ang paghatol sa award na ipinasok ng arbitrator.

Kung sa anumang kadahilanan, ang isang Di-pagkakasundo ay magpapatuloy sa hukuman sa halip na arbitrasyon, ang Di-pagkakasundo ay dapat simulan o kasuhan sa mga korte ng estado at pederal matatagpuan sa Mecklenburg, North Carolina, at ang Mga Partido sa pamamagitan nito ay pumapayag, at isinusuko ang lahat ng mga depensa ng kawalan ng personal na hurisdiksyon, at mga forum na hindi kaginhawahan na may kinalaman sa lugar at hurisdiksyon sa naturang mga korte ng estado at pederal. Ang aplikasyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) ay hindi kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Sa anumang pagkakataon, ang anumang Pagtatalo na dinala ng alinmang Partido na may kaugnayan sa anumang paraan sa Site ay magsisimula nang higit sa isa (1) taon pagkatapos lumitaw ang sanhi ng pagkilos. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrate ang anumang Di-pagkakasundo na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad, at ang naturang Di-pagkakasundo ay pagpapasyahan ng korte na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga nakalistang hukuman. para sa hurisdiksyon sa itaas, at sumang-ayon ang Mga Partido na isumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.

Mga paghihigpit

Sumasang-ayon ang mga Partido na ang anumang arbitrasyon ay dapat na limitado sa Alitan sa pagitan ng mga Partido nang paisa-isa. Sa buong saklaw na pinahihintulutan ng batas, (a) walang arbitrasyon ang dapat isama sa anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Di-pagkakasundo na ma-arbitrate sa isang class-action na batayan o upang gamitin ang mga pamamaraan ng class action; at (c) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Hindi pagkakaunawaan na dalhin sa isang diumano'y kapasidad na kinatawan sa ngalan ng pangkalahatang publiko o sinumang iba pang tao.

Mga pagbubukod sa mga Impormal na mga Negotiations at Arbitrasyon

Sumasang-ayon ang Mga Partido na ang mga sumusunod na Hindi pagkakaunawaan ay hindi napapailalim sa mga probisyon sa itaas tungkol sa mga impormal na negosasyon at may bisang arbitrasyon: (a) anumang mga Di-pagkakasundo na naglalayong ipatupad o protektahan, o patungkol sa bisa ng, alinman sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng isang Partido; (b) anumang Hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa, o nagmula sa, mga paratang ng pagnanakaw, pandarambong, pagsalakay sa privacy, o hindi awtorisadong paggamit; at (c) anumang paghahabol para sa injunctive relief. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay pagpapasya ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga korte na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at sumang-ayon ang Mga Partido na isumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.


17. MGA PAGWAWASTO

There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions, including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice.


18. DISCLAIMER

THE SITE IS PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE AND OUR SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SITE AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE'S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES LINKED TO THE SITE AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SITE, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SITE, (5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SITE BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SITE. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SITE, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.


19. MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

KAHIT HINDI KAMI O ANG ATING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, HINUNGDAN, HALIMBAWA, INCIDENTAL, ESPESYAL, O PUNITIVE DAMAGES, KASAMA, NAWAWANG PAGBABALIK, NAWALA. O IBA PANG MGA PINSALA MULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE, KAHIT NAMIN AY NABIBISAHAN NA ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. KAHIT ANUMANG BAGAY NA KASALITAN NA NILALAMAN DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN AT KAHIT ANONG ANYO NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA ANG MABAIT SA HALAGANG BINAYARAN, KUNG MERON, IYO SA AMIN O __________. ILANG MGA BATAS NG ESTADO AT INTERNATIONAL NA MGA BATAS SA AMIN AY HINDI PAHIHINTAYIN ANG MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY O ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITAS NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY UMAAPAT SA IYO, ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA MGA DISCLAIMER O LIMITASYON AY MAARING HINDI MAG-AAP SA IYO, AT MAAARING MAY KARAGDAGANG KARAPATAN KA.


20. INDEMNIFICATION

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys' fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) paggamit ng Site; (2) paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (3) anumang paglabag sa iyong mga representasyon at warranty na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) ang iyong paglabag sa mga karapatan ng isang ikatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian; o (5) anumang tahasang mapaminsalang pagkilos sa sinumang ibang gumagamit ng Site kung kanino ka nakakonekta sa pamamagitan ng Site. Sa kabila ng nabanggit, inilalaan namin ang karapatan, sa iyong gastos, na ipagpalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay kung saan kinakailangan mong bayaran kami ng danyos, at sumasang-ayon kang makipagtulungan, sa iyong gastos, sa aming pagtatanggol sa mga naturang paghahabol. Gagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa iyo ang anumang naturang paghahabol, aksyon, o pagpapatuloy na napapailalim sa pagbabayad-danyos na ito kapag nalaman ito.


21. DATA NG USER

We will maintain certain data that you transmit to the Site for the purpose of managing the performance of the Site, as well as data relating to your use of the Site. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Site. You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data.


22. ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AT MGA LAGDA

Visiting the Site, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email and on the Site, satisfy any legal requirement that such communication be in writing. YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SITE. You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.


23. MGA GUMAGAMIT AT MGA RESIDENTE NG CALIFORNIA

Kung ang anumang reklamo sa amin ay hindi kasiya-siyang naresolba, maaari kang makipag-ugnayan sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Services ng California Department of Consumer Affairs nang nakasulat sa 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o sa pamamagitan ng telepono sa (800) 952-5210 o (916) 445-1254.


24. IBA

These Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the Site or in respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the Site. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.


25. CONTACT US

In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact us at:

Elevation Church
11416 E. Independence Blvd.
Matthews, North Carolina 28105
Estados Unidos
Telepono: (704) 246 - 0800
digital@elevationchurch.org

Mga tuntunin ng Paggamit

Huling na-update: Mayo 25, 2018

Kasunduan sa mga Tuntunin

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang legal na may bisang kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity (“ikaw”) at Elevation Church (“kami,” “kami” o “aming”), hinggil sa iyong pag-access at paggamit ng www.elevationchurch.org website pati na rin ang anumang iba pang media form, media channel, mobile website o mobile application na nauugnay, naka-link, o kung hindi man konektado dito (sama-sama, ang "Site"). Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pag-access sa Site, nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, HAYAG NA IPINAGBABAWAL KA SA PAGGAMIT NG SITE AT DAPAT MO AGAD NA IPATULOY ANG PAGGAMIT.

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon o mga dokumento na maaaring mai-post sa Site sa pana-panahon ay hayagang isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras at para sa anumang dahilan. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng "Huling na-update" ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at isinusuko mo ang anumang karapatang makatanggap ng partikular na paunawa ng bawat naturang pagbabago. Responsibilidad mong regular na suriin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito upang manatiling may kaalaman sa mga update. Mapapailalim ka sa, at ituturing na nalaman at tinanggap mo, ang mga pagbabago sa anumang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ng iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng petsa na nai-post ang naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang impormasyong ibinigay sa Site ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan isasailalim tayo sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. . Alinsunod dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Site mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay naaangkop.

Ang Site na ito ay inilaan para sa mga gumagamit na ay hindi bababa sa 18 taong gulang. Mga tao sa ilalim ng edad ng 18 ay hindi pinapayagan na gamitin o magrehistro para sa Site.

Intelektwal Na Ari-Arian Mga Karapatan

Maliban kung ipinahiwatig, ang Site ay ang aming pagmamay-ari na pag-aari at lahat ng source code, database, functionality, software, disenyo ng website, audio, video, teksto, litrato, at graphics sa Site (sama-sama, ang "Nilalaman") at ang mga trademark, serbisyo ang mga marka, at mga logo na nakapaloob dito (ang "Mga Marka") ay pagmamay-ari o kinokontrol namin o lisensyado sa amin, at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark at iba't ibang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at hindi patas na mga batas sa kompetisyon ng Estados Unidos, dayuhan.
mga hurisdiksyon, at mga internasyonal na kombensiyon. Ang Nilalaman at ang Mga Marka ay ibinibigay sa Site na "AS IS" para sa iyong impormasyon at personal na paggamit lamang. Maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Marka ang maaaring kopyahin, kopyahin, pagsama-samahin, muling i-publish, i-upload, i-post, ipapakita sa publiko, i-encode, isinalin, ipadala, ipamahagi, ibenta, lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin kahit ano pa man, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

Ibinigay na ikaw ay karapat-dapat upang gamitin ang Site, ikaw ay nabigyan ng isang limitadong lisensya upang ma-access at gamitin ang mga Site at upang i-download o i-print ang isang kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman sa kung saan mayroon kang maayos na nagkamit ng access para lamang sa iyong personal, di-komersyal na paggamit. Taglay namin ang lahat ng mga karapatang hindi hayagang ibinigay sa iyo sa at sa Site, ang Nilalaman at ang mga Marka.

Gumagamit Ng Mga Presentasyon

Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (1) lahat ng impormasyon sa pagpaparehistro na iyong isusumite ay totoo,
tumpak, kasalukuyan, at kumpleto; (2) papanatilihin mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at kaagad
i-update ang naturang impormasyon sa pagpaparehistro kung kinakailangan; (3) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon ka
sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira; (5) ikaw
ay hindi maa-access ang Site sa pamamagitan ng awtomatiko o hindi makatao na paraan, sa pamamagitan man ng bot, script, o
kung hindi man; (6) hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang iligal o hindi awtorisadong layunin; at (7) ang iyong paggamit ng
Hindi lalabag ang site sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Kung magbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Site (o anumang bahagi nito).

Pagpaparehistro Ng User

Maaaring kailanganin mong magparehistro sa Site. Sumasang-ayon kang panatilihing kumpidensyal at kalooban ang iyong password
maging responsable para sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Inilalaan namin ang karapatang tanggalin, bawiin, o
baguhin ang isang username na iyong pipiliin kung matukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang username ay
hindi naaangkop, malaswa, o kung hindi man ay hindi kanais-nais.

Mga Ipinagbabawal Na Gawain

Hindi mo maaaring ma-access o gamitin ang Site para sa anumang layunin na iba kaysa sa na kung saan namin gawin ang mga Site na magagamit. Ang Site ay hindi maaaring gamitin sa koneksyon sa anumang komersyal na mga pagsusumikap maliban sa mga na ay partikular na ini-endorso o naaprubahan sa pamamagitan ng sa amin.

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang-ayon kang hindi upang:

1. Sistematikong kunin ang data o iba pang nilalaman mula sa Site upang lumikha o mag-compile, direkta o hindi direkta, isang koleksyon, compilation, database, o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa amin.
2. Gumamit ng ahente ng pagbili o ahente ng pagbili upang gumawa ng mga pagbili sa Site.
3. Gumawa ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Site, kabilang ang pagkolekta ng mga username at/o email address ng mga user sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hinihinging email, o paglikha ng mga user account sa pamamagitan ng mga awtomatikong paraan o sa ilalim ng maling pagpapanggap.
4. Umiwas, huwag paganahin, o kung hindi man ay makagambala sa mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Site, kabilang ang mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang Nilalaman o nagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Site at/o ang Nilalaman na nilalaman nito.
5. Makisali sa hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa Site.
6. Linilin, dayain, o linlangin kami at iba pang mga user, lalo na sa anumang pagtatangkang matuto ng sensitibong impormasyon ng account gaya ng mga password ng user.
7. Gumawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo ng suporta o magsumite ng mga maling ulat ng pang-aabuso o maling pag-uugali.
8. Makisali sa anumang awtomatikong paggamit ng system, tulad ng paggamit ng mga script para magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang data mining, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data.
9. Makagambala, makagambala, o lumikha ng hindi nararapat na pasanin sa Site o sa mga network o serbisyong konektado sa Site.
10. Subukang magpanggap bilang ibang user o tao o gumamit ng username ng ibang user.
11. Ibenta o kung hindi man ay ilipat ang iyong profile.
12. Gumamit ng anumang impormasyong nakuha mula sa Site upang manggulo, mag-abuso, o makapinsala sa ibang tao.
13. Gamitin ang Site bilang bahagi ng anumang pagsusumikap na makipagkumpitensya sa amin o kung hindi man ay gamitin ang Site at/o ang Nilalaman para sa anumang pagpupunyagi ng kita o komersyal na negosyo.
14. Tanggalin ang copyright o iba pang paunawa sa mga karapatan sa pagmamay-ari mula sa anumang Nilalaman. 15. Harass, inisin, takutin, o banta ang sinuman sa aming mga empleyado o ahente na nakikibahagi sa pagbibigay ng anumang bahagi ng Site sa iyo.
16. Subukang laktawan ang anumang mga hakbang ng Site na idinisenyo upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa Site, o anumang bahagi ng Site.
17. I-decipher, i-decompile, i-disassemble, o i-reverse engineer ang alinman sa software na binubuo o sa anumang paraan na bumubuo ng isang bahagi ng Site.
18. Kopyahin o iakma ang software ng Site, kabilang ngunit hindi limitado sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code.
19. Mag-upload o magpadala (o magtangkang mag-upload o magpadala) ng mga virus, Trojan horse, o iba pang materyal, kabilang ang labis na paggamit ng malalaking titik at spamming (patuloy na pag-post ng paulit-ulit na teksto), na nakakasagabal sa walang patid na paggamit at kasiyahan ng sinumang partido sa Site o binabago, pinapahamak, ginagambala, binabago, o nakakasagabal sa paggamit, mga tampok, mga function, pagpapatakbo, o pagpapanatili ng Site.
20. Gamitin ang Site sa paraang hindi naaayon sa anumang naaangkop na mga batas o regulasyon.
21. Pagbabastos, pagdumi, o kung hindi man ay makapinsala, sa aming opinyon, sa amin at/o sa Site.
22. Maliban sa maaaring resulta ng karaniwang search engine o paggamit ng Internet browser, paggamit, paglunsad, pag-develop, o pamamahagi ng anumang automated system, kasama nang walang limitasyon, anumang spider, robot, cheat utility, scraper, o offline reader na nag-a-access sa Site , o paggamit o paglulunsad ng anumang hindi awtorisadong script o iba pang software.
23. Mag-upload o magpadala (o magtangkang mag-upload o magpadala) ng anumang materyal na gumaganap bilang isang pasibo o aktibong pagkolekta ng impormasyon o mekanismo ng paghahatid, kabilang ang walang limitasyon, malinaw na mga format ng pagpapalitan ng graphics ("gifs"), 1×1 pixel, mga bug sa web , cookies, o iba pang katulad na device (minsan ay tinutukoy bilang “spyware” o “passive collection mechanisms” o “pcms”).
24. Gamitin ang Site upang mag-advertise o mag-alok na magbenta ng mga produkto at serbisyo.

Lisensya Ng Mobile Aplikasyon

Gamitin Ang Lisensya

Kung na-access mo ang Site sa pamamagitan ng isang mobile application, binibigyan ka namin ng isang maaaring bawiin, hindi eksklusibo, hindi naililipat, limitadong karapatang mag-install at gamitin ang mobile application sa mga wireless na electronic device na pagmamay-ari o kontrolado mo, at upang i-access at gamitin ang mobile application sa ang mga naturang device ay mahigpit na alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Hindi mo dapat: (1) i-decompile, i-reverse engineer, i-disassemble, subukang kunin ang source code ng, o i-decrypt ang application; (2) gumawa ng anumang pagbabago, adaptasyon, pagpapabuti, pagpapahusay, pagsasalin, o hinangong gawain mula sa aplikasyon; (3) lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas, tuntunin, o regulasyon na may kaugnayan sa iyong pag-access o paggamit ng application; (4) alisin, baguhin, o itago ang anumang pagmamay-ari na paunawa (kabilang ang anumang paunawa ng copyright o trademark) na nai-post namin o ng mga tagapaglisensya ng aplikasyon; (5) gamitin ang aplikasyon para sa anumang pagsisikap na makabuo ng kita, komersyal na negosyo, o iba pang layunin kung saan hindi ito idinisenyo o inilaan; (6) gawing available ang application sa isang network o iba pang kapaligiran na nagpapahintulot sa pag-access o paggamit ng maraming device o user nang sabay-sabay; (7) gamitin ang application para sa paglikha ng isang produkto, serbisyo, o software na, direkta o hindi direktang, mapagkumpitensya sa o sa anumang paraan ay isang kapalit para sa aplikasyon; (8) gamitin ang application upang magpadala ng mga awtomatikong query sa anumang website o magpadala ng anumang hindi hinihinging komersyal na email; o (9) gumamit ng anumang pagmamay-ari na impormasyon o alinman sa aming mga interface o aming iba pang intelektwal na ari-arian sa disenyo, pagbuo, paggawa, paglilisensya, o pamamahagi ng anumang mga application, accessory, o device para sa paggamit sa application.

Mga Aparatong Apple at Android

Nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin kapag gumamit ka ng isang mobile application na nakuha mula sa alinman sa Apple Store o Google Play (bawat isa ay isang "App Distributor") upang ma-access ang Site: (1) ang lisensya na ibinigay sa iyo para sa aming mobile application ay limitado sa isang hindi naililipat na lisensya na gamitin ang application sa isang device na gumagamit ng Apple iOS o Android operating system, kung naaangkop, at alinsunod sa mga panuntunan sa paggamit na itinakda sa naaangkop na mga tuntunin ng serbisyo ng App Distributor; (2) responsable kami sa pagbibigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may kinalaman sa mobile application gaya ng tinukoy sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o kung hindi man ay kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, at kinikilala mo na ang bawat Ang App Distributor ay walang anumang obligasyon na magbigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may paggalang sa mobile application; (3) sa kaganapan ng anumang pagkabigo ng mobile application na sumunod sa anumang naaangkop na warranty, maaari mong abisuhan ang naaangkop na Distributor ng App, at ang App Distributor, alinsunod sa mga tuntunin at patakaran nito, ay maaaring i-refund ang presyo ng pagbili, kung mayroon man, binayaran para sa mobile application, at sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang App Distributor ay hindi magkakaroon ng iba pang obligasyon sa warranty na may kinalaman sa mobile application; (4) kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) wala ka sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng US, o itinalaga ng gobyerno ng US bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista" at (ii) hindi ka nakalista sa anumang listahan ng gobyerno ng US ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido; (5) dapat kang sumunod sa naaangkop na mga tuntunin ng kasunduan ng third party kapag gumagamit ng mobile application, hal, kung mayroon kang VoIP application, hindi ka dapat lumalabag sa kanilang kasunduan sa serbisyo ng wireless data kapag ginagamit ang mobile application; at (6) kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang mga App Distributor ay mga third party na benepisyaryo ng mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at ang bawat Distributor ng App ay magkakaroon ng karapatan (at ituturing na tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito laban sa iyo bilang isang third party na benepisyaryo nito.

Social Media

Bilang bahagi ng pagpapagana ng Site, maaari mong i-link ang iyong account sa mga online na account na mayroon ka sa mga third party service provider (bawat naturang account, isang “Third Party Account”) sa pamamagitan ng alinman sa: (1) pagbibigay ng impormasyon sa pag-login ng iyong Third Party Account sa pamamagitan ng ang Site; o (2) nagpapahintulot sa amin na i-access ang iyong Third Party na Account, gaya ng pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng bawat Third Party Account. Kinakatawan at ginagarantiya mo na may karapatan kang ibunyag ang iyong pag-login sa Third-Party Account
impormasyon sa amin at/o bigyan kami ng access sa iyong Third-Party Account, nang hindi mo nilalabag ang alinman sa mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng naaangkop na Third-Party Account, at nang hindi oobliga sa amin na magbayad ng anumang mga bayarin o ginagawa sa amin napapailalim sa anumang mga limitasyon sa paggamit na ipinataw ng third-party na service provider ng Third-Party Account. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng access sa anumang Third-Party Accounts, nauunawaan mo na (1) maaari naming i-access, gawing available, at iimbak (kung naaangkop) ang anumang nilalaman na iyong ibinigay at inimbak sa iyong Third-Party Account (ang “Social Network Nilalaman") upang ito ay magagamit sa at sa pamamagitan ng Site sa pamamagitan ng iyong account, kabilang ang walang limitasyong anumang mga listahan ng kaibigan at (2) maaari kaming magsumite at tumanggap mula sa iyong Third-Party Account ng karagdagang impormasyon hanggang sa kung saan ka naabisuhan kapag nag-link ka iyong account sa Third-Party Account. Depende sa mga Third-Party na Account na iyong pinili at napapailalim sa mga setting ng privacy na itinakda mo sa naturang Mga Third-Party na Account, ang personal na pagkakakilanlan na impormasyon na iyong nai-post sa iyong Mga Third-Party na Account ay maaaring available sa at sa pamamagitan ng iyong account sa Site. Pakitandaan na kung ang isang Third-Party Account o nauugnay na serbisyo ay naging hindi magagamit o ang aming pag-access sa naturang Third-Party Account ay winakasan ng third-party na service provider, ang Social Network Content ay maaaring hindi na magagamit sa at sa pamamagitan ng Site. Magkakaroon ka ng kakayahang huwag paganahin ang koneksyon sa pagitan ng iyong account sa Site at ng iyong Mga Third-Party na Account anumang oras. MANGYARING TANDAAN NA ANG IYONG KAUGNAYAN SA MGA THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER NA NAKA-Uugnay SA IYONG THIRD-PARTY ACCOUNTS AY PINAMAMAHALAAN LAMANG NG IYONG (Mga) KASUNDUAN SA GITONG MGA THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER. Hindi kami nagsisikap na suriin ang anumang Nilalaman ng Social Network para sa anumang layunin, kabilang ngunit hindi limitado sa, para sa katumpakan, legalidad, o hindi paglabag, at hindi kami mananagot para sa anumang Nilalaman ng Social Network. Kinikilala mo at sumasang-ayon na maaari naming i-access ang iyong email address book na nauugnay sa isang Third-Party Account at ang iyong listahan ng mga contact na nakaimbak sa iyong mobile device o tablet computer para lamang sa mga layunin ng pagtukoy at pagpapaalam sa iyo ng mga contact na iyon na nagparehistro din para gamitin ang Site. . Maaari mong i-deactivate ang koneksyon sa pagitan ng Site at ng iyong Third-Party na Account sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba o sa pamamagitan ng mga setting ng iyong account (kung naaangkop). Susubukan naming tanggalin ang anumang impormasyong nakaimbak sa aming mga server na nakuha sa pamamagitan ng naturang Third-Party Account, maliban sa username at larawan sa profile na nauugnay sa iyong account.

Pagsusumite

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang mga tanong, komento, mungkahi, ideya, puna, o iba pang impormasyon tungkol sa Site (“Mga Pagsusumite”) na ibinigay mo sa amin ay hindi kumpidensyal at magiging tanging pag-aari namin. Kami ay nagmamay-ari ng mga eksklusibong karapatan, kabilang ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, at magkakaroon ng karapatan sa hindi pinaghihigpitang paggamit at pagpapakalat ng mga Pagsusumite na ito para sa anumang layuning ayon sa batas, komersyal o kung hindi man, nang walang pagkilala o kabayaran sa iyo. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang lahat ng mga karapatang moral sa anumang naturang mga Pagsusumite, at sa pamamagitan nito ay ginagarantiyahan mo na ang anumang naturang mga Pagsusumite ay orihinal sa iyo o na mayroon kang karapatang magsumite ng mga naturang Pagsusumite. Sumasang-ayon ka na walang dapat gawin laban sa amin para sa anumang pinaghihinalaang o aktwal na paglabag o maling paggamit ng anumang pagmamay-ari na karapatan sa iyong mga Pagsusumite.

Mga Third-Party na mga Website at Nilalaman

Ang Site ay maaaring maglaman (o maaari kang ipadala sa pamamagitan ng Site) ng mga link sa iba pang mga website (“Mga Website ng Third-Party”) gayundin ng mga artikulo, litrato, teksto, graphics, larawan, disenyo, musika, tunog, video, impormasyon, mga application , software, at iba pang nilalaman o mga item na pagmamay-ari o nagmula sa mga ikatlong partido ("Nilalaman ng Third-Party"). Ang nasabing mga Third-Party na Website at Third-Party na Nilalaman ay hindi sinisiyasat, sinusubaybayan, o sinusuri para sa katumpakan, kaangkupan, o pagkakumpleto ng amin, at hindi kami mananagot para sa anumang mga Third Party na Website na na-access sa pamamagitan ng Site o anumang Third-Party na Nilalaman na nai-post sa , na makukuha sa pamamagitan ng, o na-install mula sa Site, kabilang ang nilalaman, katumpakan, offensiveness, mga opinyon, pagiging maaasahan, mga kasanayan sa privacy, o iba pang mga patakaran ng o nakapaloob sa Mga Website ng Third-Party o ng Nilalaman ng Third-Party. Ang pagsasama ng, pagli-link sa, o pagpapahintulot sa paggamit o pag-install ng anumang Third-Party na Website o anumang Third-Party na Content ay hindi nagpapahiwatig ng pag-apruba o pag-endorso nito sa amin. Kung magpasya kang umalis sa Site at mag-access sa Mga Website ng Third-Party o gumamit o mag-install ng anumang Nilalaman ng Third-Party, gagawin mo ito sa iyong sariling peligro, at dapat mong malaman na hindi na namamahala ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Dapat mong suriin ang mga naaangkop na tuntunin at patakaran, kabilang ang privacy at mga kasanayan sa pangangalap ng data, ng anumang website kung saan ka nagna-navigate mula sa Site o nauugnay sa anumang mga application na iyong ginagamit o ini-install mula sa Site. Ang anumang mga pagbili na gagawin mo sa pamamagitan ng Mga Website ng Third-Party ay sa pamamagitan ng iba pang mga website at mula sa iba pang mga kumpanya, at wala kaming anumang pananagutan kaugnay ng mga naturang pagbili na eksklusibo sa pagitan mo at ng naaangkop na third party. Sumasang-ayon ka at kinikilala na hindi namin ini-endorso ang mga produkto o serbisyong inaalok sa Mga Website ng Third-Party at hindi mo kami mapapahamak mula sa anumang pinsalang dulot ng iyong pagbili ng mga naturang produkto o serbisyo. Dagdag pa rito, hindi mo kami mapapahamak mula sa anumang mga pagkalugi na natamo mo o pinsalang dulot sa iyo na nauugnay sa o nagreresulta sa anumang paraan mula sa anumang Nilalaman ng Third-Party o anumang pakikipag-ugnayan sa mga Website ng Third-Party.

Site-Pamamahala Ng

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na: (1) subaybayan ang Site para sa mga paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon laban sa sinumang, sa aming sariling paghuhusga, lumalabag sa batas o sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kasama nang walang limitasyon, ang pag-uulat ng naturang user sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas; (3) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, tanggihan, paghigpitan ang pag-access sa, limitahan ang pagkakaroon ng, o huwag paganahin (sa lawak na magagawa sa teknolohiya) alinman sa iyong mga Kontribusyon o anumang bahagi nito; (4) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, abiso, o pananagutan, na alisin mula sa Site o kung hindi man ay huwag paganahin ang lahat ng mga file at nilalaman na sobra-sobra sa laki o sa anumang paraan ay pabigat sa aming mga system; at (5) kung hindi man ay pamahalaan ang Site sa paraang idinisenyo upang protektahan ang aming mga karapatan at ari-arian at upang mapadali ang wastong paggana ng Site.

Patakaran Sa Privacy

Pinapahalagahan namin ang privacy at seguridad ng data. Pakisuri ang aming Patakaran sa Privacy. Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, sumasang-ayon kang sumailalim sa aming Patakaran sa Privacy, na kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Mangyaring maabisuhan na ang Site ay naka-host sa United States. Kung na-access mo ang Site mula sa European Union, Asia, o anumang iba pang rehiyon ng mundo na may mga batas o iba pang mga kinakailangan na namamahala sa pagkolekta, paggamit, o pagsisiwalat ng personal na data na naiiba sa mga naaangkop na batas sa United States, pagkatapos ay sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site, inililipat mo ang iyong data sa United States, at tahasan kang pumapayag na ilipat at maproseso ang iyong data sa United States. Dagdag pa, hindi namin sinasadyang tinatanggap, hinihiling, o nanghihingi ng impormasyon mula sa mga bata o sadyang ibinebenta sa mga bata. Samakatuwid, alinsunod sa US Children's Online Privacy Protection Act, kung nakatanggap kami ng aktwal na kaalaman na sinuman sa ilalim ng edad na 13 ay nagbigay ng personal na impormasyon sa amin nang walang kinakailangan at mabe-verify na pahintulot ng magulang, tatanggalin namin ang impormasyong iyon mula sa Site nang mabilis hangga't ay makatwirang praktikal.

Tuntunin at Pagwawakas

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay mananatiling ganap at may bisa habang ginagamit mo ang Site. WALANG LIMITAHAN ANG ANUMANG IBA PANG PROVISYON NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, INIRESERBA NAMIN ANG KARAPATAN NA, SA ATING SARILING PAGPAPAHAYAG AT WALANG PAUNAWA O PANANAGUTAN, TANGGILAN ANG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE (KASAMA ANG PAG-BLOCK NG ILANG IP ADDRESS), SA ANUMANG TAO PARA SA ANUMANG TAO. SA WALANG DAHILAN, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON PARA SA PAGLABAG SA ANUMANG REPRESENTASYON, WARRANTY, O TIPAN NA NILALAMAN SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O REGULASYON. MAAARI NAMIN NA WAKAS ANG IYONG PAGGAMIT O PAGLAHOK SA SITE O I-delete ang IYONG ACCOUNT AT ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IPINO-POST MO ANUMANG ORAS, NG WALANG BABALA, SA ATING SARILING PAGPAPAHALAGA.

Kung wawakasan o suspindihin namin ang iyong account sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka sa pagrehistro at paglikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, peke o hiniram na pangalan, o pangalan ng anumang third party, kahit na maaari kang kumilos sa ngalan ng pangatlo. party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde sa iyong account, inilalaan namin ang karapatang magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kasama nang walang limitasyon ang paghabol sa sibil, kriminal, at injunctive na pagbawi.

Mga pagbabago at mga Pagkaantala

Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, o alisin ang mga nilalaman ng Site anumang oras o para sa anumang dahilan
sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming
Lugar. Inilalaan din namin ang karapatang baguhin o ihinto ang lahat o bahagi ng Site nang walang abiso anumang oras.
Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde, o
paghinto ng Site.

Hindi namin magagarantiya na magiging available ang Site sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangan naming magsagawa ng pagpapanatili na may kaugnayan sa Site, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i-update, suspindihin, ihinto, o kung hindi man ay baguhin ang Site anumang oras o para sa anumang dahilan nang walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o abala na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na ma-access o gamitin ang Site sa anumang downtime o paghinto ng Site. Wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang ituturing na obligado sa amin na panatilihin at suportahan ang Site o magbigay ng anumang mga pagwawasto, update, o release na may kaugnayan doon.

Sumasaklaw Na Batas

Ang mga Tuntunin ng Paggamit at ang iyong paggamit ng ang Site na ito ay pamamahalaan ng at bibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng North Carolina naaangkop sa mga kasunduan na ginawa at upang maging ganap na ginanap sa loob ng Estado ng North Carolina, nang walang pagtatangi sa kontrahan ng mga prinsipyo ng batas.

Hindi Pagkakaunawaan Resolution

Impormal Na Negotiations

Upang mapabilis ang pagresolba at kontrolin ang halaga ng anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o paghahabol na nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (bawat isa ay isang "Pagtatalo" at sama-sama, ang "Mga Hindi pagkakaunawaan") na dala mo o sa amin (indibidwal, isang "Partido" at sama-sama , ang "Mga Partido"), ang Mga Partido ay sumasang-ayon na unang subukang makipag-ayos sa anumang Hindi pagkakaunawaan (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinigay sa ibaba) nang impormal nang hindi bababa sa tatlumpung (30) araw bago simulan ang arbitrasyon. Ang nasabing impormal na negosasyon ay magsisimula sa nakasulat na paunawa mula sa isang Partido patungo sa kabilang Partido.

May-Bisang Arbitrasyon

Kung hindi malutas ng Mga Partido ang isang Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, ang Di-pagkakasundo (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinukod sa ibaba) ay sa wakas at eksklusibong malulutas sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon. NAUUNAWAAN MO NA KUNG WALA ANG PROBISYON NA ITO, MAY KARAPATAN KA NA MAGHUBAD SA KORTE AT MAGKAROON NG PAGSUBOK NG HURADO. Ang arbitrasyon ay dapat simulan at isasagawa sa ilalim ng Commercial Arbitration Rules ng American Arbitration Association (“AAA”) at, kung naaangkop, ang Mga Karagdagang Pamamaraan ng AAA para sa Consumer Related Disputes (“AAA Consumer Rules”), na parehong available sa AAA website www.adr.org. Ang iyong mga bayarin sa arbitrasyon at ang iyong bahagi sa kompensasyon ng arbitrator ay pamamahalaan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA at, kung naaangkop, nililimitahan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AA. Ang arbitrasyon ay maaaring isagawa nang personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, sa pamamagitan ng telepono, o online. Ang arbitrator ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsulat, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban kung hiniling ng alinmang Partido. Ang arbitrator ay dapat sumunod sa naaangkop na batas, at anumang award ay maaaring hamunin kung ang arbitrator ay nabigo na gawin ito. Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na AAA
mga tuntunin o naaangkop na batas, ang arbitrasyon ay magaganap sa Mecklenburg County, NC. Maliban kung iba ang itinatadhana dito, ang Mga Partido ay maaaring maglitis sa korte upang pilitin ang arbitrasyon, manatili sa mga paglilitis habang nakabinbin ang arbitrasyon, o upang kumpirmahin, baguhin, bakantehin, o ipasok ang paghatol sa award na ipinasok ng arbitrator.

Kung sa anumang kadahilanan, ang isang Di-pagkakasundo ay magpapatuloy sa hukuman sa halip na arbitrasyon, ang Di-pagkakasundo ay dapat simulan o kasuhan sa estado at pederal na mga hukuman na matatagpuan sa Mecklenburg County, NC, at ang mga Partido sa pamamagitan nito ay pumayag, at talikdan ang lahat ng mga depensa ng kawalan ng personal na hurisdiksyon , at forum non conveniens na may kinalaman sa venue at hurisdiksyon sa naturang mga korte ng estado at pederal. Aplikasyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information
Ang Transaction Act (UCITA) ay hindi kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Sa anumang pagkakataon, ang anumang Pagtatalo na dinala ng alinmang Partido na nauugnay sa anumang paraan sa Site ay dapat magsimula nang higit sa isang (1) taon pagkatapos lumitaw ang sanhi ng aksyon. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay pagpapasya ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga korte na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at sumang-ayon ang Mga Partido na isumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.

Mga paghihigpit

Sumasang-ayon ang mga Partido na ang anumang arbitrasyon ay dapat na limitado sa Alitan sa pagitan ng mga Partido nang paisa-isa. Sa buong saklaw na pinahihintulutan ng batas, (a) walang arbitrasyon ang dapat isama sa anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Di-pagkakasundo na maarbitraryo sa batayan ng pagkilos ng klase o upang gamitin ang mga pamamaraan ng pagkilos ng klase; at (c) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Hindi pagkakaunawaan na dalhin sa isang diumano'y kapasidad na kinatawan sa ngalan ng pangkalahatang publiko o sinumang iba pang tao.

Mga pagbubukod sa mga Impormal na mga Negotiations at Arbitrasyon

Ang mga Partido sumang-ayon na ang mga sumusunod na mga hindi Pagkakaunawaan ay hindi napapailalim sa ang itaas na mga probisyon tungkol sa impormal na negotiations at may-bisang arbitrasyon: (a) ang anumang mga hindi Pagkakaunawaan na naghahanap upang ipatupad o protektahan, o tungkol sa bisa ng, ang anumang ng sa intelektwal na ari-arian mga karapatan ng isang Partido; (b) anumang hindi Pagkakaunawaan na may kaugnayan sa, o na nagmumula, ang mga paratang ng pagnanakaw, pandarambong, panghihimasok sa privacy, o di-awtorisadong paggamit; at (c) anumang mga claim para sa mga ipinag-utos na lunas. Kung ang probisyon na ito ay nahanap upang maging ilegal o hindi maipapatupad, pagkatapos ay wala alinman sa Partido ay pinili upang mamagitan sa anumang hindi Pagkakaunawaan na bumabagsak sa loob na bahagi ng pagkakaloob na ito ay nahanap upang maging ilegal o hindi maipapatupad at tulad ng hindi Pagkakaunawaan ay dapat na nagpasya sa pamamagitan ng isang hukuman ng hurisdiksyon sa loob ng korte na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido sumang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng mga na hukuman.

Pagwawasto

Maaaring may mga impormasyon sa mga Site na naglalaman ng mga typographical error, mga kamalian o pagtanggal, kabilang ang mga paglalarawan, presyo, availability, at iba ' t-ibang mga iba pang impormasyon. Taglay namin ang karapatan upang iwasto ang anumang mga error, mga kamalian o pagtanggal at upang baguhin o i-update ang impormasyon sa Site sa anumang oras, nang walang paunang abiso.

Disclaimer

ANG SITE AY IBINIGAY SA ISANG ASIS AT BILANG-MAGAGAMIT NA BATAYAN. SUMASANG-AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG SITE AT ANG AMING MGA SERBISYO AY SA IYONG SARILING PELIGRO. UPANG ANG SAGAD NA SAKOP PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, ITATWA NAMIN ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA, EXPRESS O IPINAHIWATIG, SA KONEKSYON SA ANG SITE AT ANG IYONG PAGGAMIT NITO, KABILANG ANG, NANG WALANG LIMITASYON, ANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIKALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT DI-PAGLABAG. GUMAWA KAMI NG WALANG WARRANTY O REPRESENTASYON TUNGKOL SA KATUMPAKAN O PAGIGING KUMPLETO NG ANG MGA NILALAMAN NG SITE O ANG MGA NILALAMAN NG ANUMANG MGA WEBSITE NA NAKA-LINK SA MGA SITE AT KAMI AY IPINAPALAGAY WALANG PANANAGUTAN O PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG MGA (1) ANG MGA ERROR, MGA PAGKAKAMALI, O KAMALIAN NG MGA NILALAMAN AT MGA MATERYALES, (2) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA NG ARI-ARIAN, NG ANUMANG LIKAS NA KATANGIAN KAHIT ANO PA MAN, NA NAGRERESULTA MULA SA IYONG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE, (3) ANG ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS SA O PAGGAMIT NG AMING MGA SECURE NA SERVER AT/O SA ANUMANG AT LAHAT NG PERSONAL NA IMPORMASYON AT/O PINANSIYAL NA IMPORMASYON NA NAKA-IMBAK SA GANYANG BAGAY, (4) ANG ANUMANG PAGKAGAMBALA O PAGTIGIL NG PAGPAPADALA SA O MULA SA SITE, (5) ANG ANUMANG MGA BUG, MGA VIRUS, TROJAN HORSE, O ANG TULAD NG KUNG SAAN AY IPINADALA SA O SA PAMAMAGITAN NG SITE SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG THIRD PARTY, AT/O (6) ANG ANUMANG MGA ERROR O PAGTANGGAL SA ANUMANG NILALAMAN AT MGA MATERYALES O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NG ANUMANG URI NA NATAMO BILANG RESULTA NG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NA NAI-POST, IPINADALA, O KUNG HINDI MAN AY GINAWANG MAGAGAMIT SA PAMAMAGITAN NG SITE. HINDI NAMIN GINAGARANTIYAHAN, NAG-EENDORSO, GARANTIYA, O UMAAKO NG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG MGA PRODUKTO O SERBISYO NG ADVERTISE O INAALOK SA PAMAMAGITAN NG ISANG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG ANG MGA SITE, ANG ANUMANG MGA HYPERLINK SA WEBSITE, O ANUMANG MGA WEBSITE O MOBILE APPLICATION NA TAMPOK SA ANUMANG MGA BANNER O IBA PANG MGA SERVER, AT KAMI AY HINDI MAGING ISANG PARTIDO SA O SA ANUMANG PARAAN NA MAGING RESPONSABLE PARA SA PAGSUBAYBAY SA ANUMANG MGA TRANSAKSYON SA PAGITAN MO AT NG ANUMANG MGA THIRD-PARTY NA PROVIDER NG MGA PRODUKTO O SERBISYO. TULAD NG SA PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG DALUYAN O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGHUHUSGA AT MAG-INGAT SA KUNG SAAN NAAANGKOP.

Limitasyon ng Pananagutan

SA WALANG MGA KAGANAPAN AY HINDI NAMIN O ANG AMING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O MGA AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O SA ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-TUWIRAN, KINAHIHINATNAN, KAPURI-PURI, INSIDENTAL, ESPESYAL O PAMPAHIRAP DANYOS, KABILANG ANG MGA NAWALANG KITA, NAWALA ANG MGA KITA, PAGKAWALA NG DATA, O IBA PANG MGA PINSALA NA MAGMUMULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE, KAHIT NA KUNG KAMI AY PINAPAYUHAN NG ANG POSIBILIDAD NG NATURANG PINSALA. SA KABILA NG ANUMANG BAGAY NA SALUNGAT NA NAKAPALOOB DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN SA KAHIT ANO PA MAN AT HINDI ALINTANA NG FORM NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA ANG HIGIT NA MALIIT NG HALAGA NG BAYAD, KUNG MAYROON MAN, SA PAMAMAGITAN NG KA SA AMIN O __________. TIYAK NA MGA BATAS NG ESTADO AY HINDI PINAPAYAGAN MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA O ANG PAGBUBUKOD O LIMITASYON NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS ANG NALALAPAT SA IYO, ANG ILAN O LAHAT NG MGA SA ITAAS DISCLAIMER O LIMITASYON AY MAAARING HINDI ANGKOP SA IYO, AT IKAW AY MAAARING MAGKAROON NG MGA KARAGDAGANG MGA KARAPATAN.

Pagbabayad-danyos

Sumasang-ayon ka upang ipagtanggol, bayaran ng danyos, at hold sa amin na hindi makasasama, kabilang ang aming mga subsidiary, kaakibat, at ang lahat ng aming mga kani-kanilang mga opisyal, mga ahente, kasosyo at mga empleyado, mula sa at laban sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, paghahabol, o demand, kabilang ang makatuwirang bayad sa abogado at gastos, na ginawa ng anumang third party dahil sa o na nagmumula sa: (1) ang paggamit ng Site; (2) ang paglabag sa mga Tuntunin ng Paggamit; (3) anumang paglabag ng iyong mga pagkatawan at warranty na itinakda sa mga Tuntunin ng Paggamit; (4) iyong paglabag ng mga karapatan ng isang third party, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga intelektuwal na karapatan sa ari-arian; o (5) anumang pantao mapanganib na kumilos patungo sa anumang iba pang mga user ng Site na may kung kanino mo na konektado sa pamamagitan ng Site. Kabila sa mga naunang nabanggit, taglay namin ang karapatan, sa iyong mga gastos, upang akuin ang eksklusibong depensa at kontrol ng anumang bagay para sa na kung saan ikaw ay kinakailangan upang bayaran ng danyos sa amin, at sumasang-ayon ka upang makipagtulungan, sa iyong mga gastos, na may ang aming pagtatanggol ng mga naturang pag-angkin. Gagamitin namin ang mga makatwirang pagsisikap upang abisuhan ka ng anumang naturang paghahabol, pagkilos, o mga pamamaraan na kung saan ay napapailalim sa pagbabayad-danyos sa pagiging kamalayan ng ito.

Data Ng User

Kami ay panatilihin ang mga tiyak na data na nagpapadala ka sa Site para sa mga layunin ng pamamahala ng pagganap ng Site, pati na rin ang data na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Site. Kahit na hindi namin magsagawa ng mga regular na routine ng mga backup ng data, ikaw ay tanging responsable para sa lahat ng mga data na magpadala sa iyo o na may kaugnayan sa anumang mga aktibidad na isasagawa ng paggamit ng Site. Sumasang-ayon ka na kami ay walang pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala o katiwalian ng anumang naturang data, at sa pamamagitan nito talikdan ang anumang karapatan ng pagkilos laban sa atin na nagbubuhat mula sa anumang naturang pagkawala o katiwalian ng tulad ng data.

Electronic na Komunikasyon, Transaksyon at mga Lagda

Pagbisita sa Site, ng pagpapadala sa amin ng email, at pagkumpleto ng mga online na mga form ay bumubuo ng mga electronic na komunikasyon. Sumasang-ayon ka na makatanggap ng mga electronic na komunikasyon, at sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, mga paunawa, pagsisiwalat, at iba pang mga komunikasyon na nagbibigay kami sa iyo sa elektronikong paraan, sa pamamagitan ng email at sa Site, matugunan ang anumang mga legal na kinakailangan na ang mga naturang komunikasyon sa pamamagitan ng pagsulat. IKAW AY SUMASANG-AYON NA ANG PAGGAMIT NG MGA ELECTRONIC NA LAGDA, MGA KONTRATA, MGA ORDER, AT IBA PANG MGA TALAAN, AT UPANG ELECTRONIC PAGHAHATID NG MGA ABISO, MGA PATAKARAN, AT MGA TALA NG MGA TRANSAKSYON NA PINASIMULAN O NAKUMPLETO SA PAMAMAGITAN NG SA AMIN O SA PAMAMAGITAN NG SITE. Mo sa pamamagitan nito talikdan ang anumang mga karapatan o mga kinakailangan sa ilalim ng anumang mga batas, mga regulasyon, mga patakaran, mga ordenansa, o iba pang batas sa anumang saklaw ng batas na kung saan ay nangangailangan ng isang orihinal na lagda o paghahatid o pagpapanatili ng mga di-electronic na mga talaan, o sa pagbabayad o ang pagbibigay ng kredito sa pamamagitan ng anumang paraan na iba kaysa sa elektronikong paraan.  

Ang California sa mga Gumagamit at mga Residente

Kung ang anumang mga reklamo sa amin ay hindi kasiya-siyang nalutas, maaari kang makipag-ugnay ang mga Reklamo sa Tulong ng Yunit ng Dibisyon ng mga Serbisyo ng Mamimili ng California Department of Consumer Affairs sa pamamagitan ng pagsulat sa 1625 North Merkado Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o sa pamamagitan ng telepono sa (800) 9525210 o (916) 4451254.

Sari-sari

Ang mga Tuntunin ng Paggamit at anumang mga patakaran o mga tuntunin operating nai-post sa pamamagitan ng sa amin sa Site o sa paggalang sa ang Site na ito ay bumubuo sa buong kasunduan at pag-unawa sa pagitan mo at sa amin. Ang aming pagkabigo upang mag-ehersisyo o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit ay hindi gumana bilang isang pagwaksi ng ganoong karapatan o probisyon. Ang mga Tuntunin ng Paggamit gumana sa sagad na sakop pinahihintulutan ng batas. Maaari naming magtalaga ng anuman o lahat ng ang aming mga karapatan at mga obligasyon sa iba sa anumang oras. Kami ay hindi responsable o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala, pagka-antala o kabiguan na kumilos na sanhi sa pamamagitan ng anumang mga dahilan na lampas sa aming makatwirang pagkontrol. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng isang probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit ay tinutukoy upang maging labag sa batas, walang bisa o hindi maipapatupad, na probisyon o bahagi ng probisyon ay itinuturing na maaaring ihiwalay mula sa ang mga Tuntunin ng Paggamit at hindi makakaapekto sa bisa at napapatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Walang joint venture, pakikipagtulungan, trabaho o ahensiya ng relasyon nilikha sa pagitan mo at sa amin bilang isang resulta ng ang mga Tuntunin ng Paggamit o paggamit ng Site. Sumasang-ayon ka na ang mga Tuntunin ng Paggamit ay hindi dapat bigyang-kahulugan na laban sa amin sa pamamagitan ng kabutihan ng pagkakaroon ng drafted sa kanila. Mo sa pamamagitan nito talikdan ang anumang at lahat ng panlaban mo ay maaaring magkaroon ng na batay sa mga electronic na form ng ang mga Tuntunin ng Paggamit at ang kakulangan ng pag-sign sa pamamagitan ng mga partido dito upang isakatuparan ang mga Tuntunin ng Paggamit.

Makipag-Ugnay Sa Amin

Sa pagkakasunud-sunod upang malutas ang isang reklamo tungkol sa mga Site o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Site, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa:

Elevation Church
11416 E. Independence Blvd.
Matthews, NC 28105
Telepono: (704) 246 - 0800
digital@elevationchurch.org