Ano ang Watch Party?

Natutuwa kaming nagtanong ka. Ang Watch Party ay isang grupo ng mga tao na nakatira sa parehong lokal na lugar at sama-samang lumalahok sa karanasan sa pagsamba. Magkita man sa sala, apartment, o community space, hindi mo kailangang magsimba nang mag-isa!

Handa nang Makilahok?

Ang mga Watch Party ay nangyayari sa mga komunidad sa buong mundo, kaya mag-sign up para sumali o manguna sa isa sa iyong lugar ngayon.