Pag-Login

Upang ma-access ang site ng pag-aaral, dapat kang nasa isang eGroup ng Pagkataas o bumili ng libro ng pag-aaral.

 

Nasa isang eGroup na ng Pagtaas? Makakatanggap ka ng isang password mula sa iyong eGroup Leader.

 

Nais mong sumali sa isang eGroup? Bisitahin ang ElevationChurch.cc upang makahanap ng isang pangkat na angkop para sa iyo.

 

Upang bilhin ang libro (at makatanggap ng isang password ng site), bisitahin ang Elevation Church Tindahan  

 

Mga katanungan? Mga Pag-aaral sa Email@ElevationChurch.org.