Anak Dedications - Raleigh

Ibahagi
Sabado
Abril 29
Ang lahat ng mga araw na kaganapan

Tungkol Sa Kaganapang Ito

Ang pag-aalay ng anak ay panahon para sa mga magulang, upang italaga ang kanilang sarili sa pagpapalaki sa kanilang anak sa daan ng Diyos. Ito ay isang makapangyarihang oras para sa mga magulang na yakapin ang responsibilidad na ibinigay sa kanila ng Diyos at makita ang epekto na maaari nilang gawin sa buhay ng kanilang anak. Ginagawa naming espesyal ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng paghikayat sa buong pamilya na makibahagi dahil ito ay isang kaganapan na laging tatandaan ng mga pamilya. Inaanyayahan namin ang mga pamilyang may mga anak na may edad 0 – 4 na taon na lumahok sa dedikasyon.

Limitado ang espasyo.