Itinaas sa Buhay Open House - Uptown

Ibahagi
Linggo
Abril 02
Ang lahat ng mga araw na kaganapan
919 Berryhill Rd.
Charlotte, NC 28208

Tungkol Sa Kaganapang Ito

Samahan kami sa pagsunod sa aming 9:30 at 11:30AM na mga karanasan para sa Raised To Life Open House para matuto pa tungkol sa puso sa likod ng binyag at kung ano ang maaari mong asahan kung magpasya kang lumahok.