Bahagi 2 – ang Diyos ay mas Malalim Kaysa sa Pagtanggi