Mga gawa ng mga Apostol

sa pamamagitan ng siya bumabasa ng katotohanan & Elevation Church

Paglalakbay sa pamamagitan ng aklat ng mga gawa upang matuklasan ang malaking plano ng Diyos para sa kanyang iglesia.