Pagbuo ng pagkakaibigan na akma (para sa mga kababaihan)

sa pamamagitan ng Holly Furtick

Lumikha ng makabuluhan, maka-diyos na relasyon sa iba pang mga kababaihan.