Essentials

nina Holly Furtick at Eric Stanford

Samahan kami sa pagbabalik namin sa mga pangunahing kaalaman sa panahon ng aming Essentials na pag-aaral ngayong Enero! Nagsisimula ka man sa paglalakbay na ito o naka-plug in nang maraming taon, tinutulungan kami ni Pastor Holly Furtick na maglagay ng matibay na pundasyon at palalimin ang aming pananampalataya. Hindi na kami makapaghintay na magsimula!