Labanan (para sa mga lalaki)

sa pamamagitan ng Sena Kristiyano

Suriin ang buhay ni Samson at kung paano mo maaaring mag-tap sa lakas na kinakailangan upang maging lider at tao na tinatawag ka ng Diyos upang maging.