Lumalaking May

sa pamamagitan ng Dr. Bernie Siegel at Sue Memhard

Maging handa para sa isang kapwa paglalakbay ng intensyonal paglago sa pananampalataya na pinagkakatiwalaan ng Diyos upang ibahin ang anyo mo at ng iyong pamilya.