Nakatagong kategorya:

sa pamamagitan ng Dr. Bernie Siegel at Sue memhard

Tingnan Mga Termino ng paggamit para sa mga detalye.