Panimulang Punto (Mga Pangunahing Kaalaman Ng Kristiyano)

sa pamamagitan ng Pastor Andy Stanley / North Point Ministries

Alamin ang mga paksa tulad ng pananampalataya, ang biyaya, tiwala, at kaligtasan upang bumuo ng isang malusog na foundation para sa pananampalataya.