Ang nakasuot ng Diyos

sa pamamagitan ng Priscilla Shirer

Labanan plano ang kaaway ay depende sa pansing mo walang kamalayan at walang armas — Alamin kung paano maging sa iyong bantay na may nakasuot ng Diyos.