Ang Daniel Problema

sa pamamagitan ng Dr. Bernie Siegel at Sue Memhard

Tuklasin kung paano namin tumayo para sa mga paniniwala sa Bibliya sa isang non-pagalit ngunit epektibong paraan sa kultura ngayon.