Ang Iyong Best Amin

sa pamamagitan ng Ted Lowe

Matuto at magsanay ng apat na maaaring gawin, madaling maunawaan gawi na makakatulong sa iyong maging "ang iyong pinakamahusay sa amin" sa iyong kasal.