MAGLINGKOD SA IYONG LOKAL NA KOMUNIDAD AT MAGING BAHAGI NG AN ELEVATION CHURCH KARANASAN SA PAGSAMBA MAY BUHAY NA PAGSAMBA, MGA PAGBINYAG, AT ISANG KAHANGAHANG SALITA SA LINGGO.