Umiiral tayo upang mahanap ng kolehiyo at mga young adult ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo at baguhin ang kanilang kuwento.

SUMALI SA AMIN LAHAT

MIYERKULES

CYA Nights

Miyerkules sa ganap na 7:00PM

Elevation Unibersidad Ng Lungsod

Magplano na sumama sa amin para sa aming susunod na gabi ng pagsamba sa Setyembre 21.

Ipaalam sa amin na darating ka!

"Hindi tayo nag-iisa at hindi tayo umaalis!"

Taylor Elliott

Direktor ng eGroups

Huwag mag-atubiling tawagan kami kung mayroon kang anumang mga katanungan.