Sa Loob Ng Charlotte Lugar

Bukas Taon-Round

Sa labas ng Charlotte Lugar

Bukas Taon-Round

Matapos makumpleto ang application, makakatanggap ka ng isang follow-up na mga email, kabilang ang isang link kung saan maaari mong isumite ang video na bahagi ng iyong audition.