Isang gabi para sa kabataan

Isang oras para magsaya kayo sa isa't isa, at lumago sa inyong pananampalataya.

Susunod na Gabi ng Rhythm:

d-
h-
m-
s matuto

Marso 20

Huling Rhythm Night:

SAAN?

Maaari kang sumali saanman sa mundo sa Elevation YTH YouTube Channel , o kung malapit ka sa Charlotte, NC, maaari kang dumalo nang personal sa aming Ballantyne o Lake Norman campus.

KAILAN?

Narito ang iskedyul para sa natitirang bahagi ng taon

Mayo 15

GUSTO MO NG PAALALA?

Mag-subscribe sa aming channel sa YouTube o i-download ang Elevation Church app.