Ang iyong anak ba ay may mga katanungan tungkol sa binyag?

Tutulungan ka ng gabay na ito na magkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap sa iyong anak tungkol sa binyag. Naglalaman ito ng mga paliwanag ng mga katotohanan sa Bibliya, mga tanong para sa iyo at sa iyong anak, at mga talata sa Bibliya upang makatulong na ipaliwanag ang bautismo at ang kahalagahan nito.

Mas gusto ang pisikal na kopya?

Kumuha ng booklet mula sa eKidz Host Services sa iyong lokal na Elevation campus.

Gawin ang mga susunod na hakbang.

Habang ang pagpili na sumunod kay Jesus at magpabinyag ay isang personal na desisyon, gusto naming makipag-partner at magdiwang kasama ka. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng maikling panayam sa binyag, na magbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ang iyong pamilya, matiyak na naiintindihan ng iyong anak ang binyag, at bibigyan ka ng pagkakataong magtanong.

Anak Dedications

Bumuo ng isang espirituwal na pundasyon na tumatagal.

eKidz Salvations

Maglakad kasama ang iyong mga anak sa kanilang mga desisyon upang sundan si Kristo.

Pangkalahatang-ideya

Pakikisosyo sa mga magulang upang bumuo ng mga bata' ng pananampalataya.