Iyong Walang Takot Na Lider

Sa buong karanasan, ang aming mga intern ay magkakaroon ng pagkakataong matuto mula sa mga miyembro ng kawani mula sa magkakaibang background at larangan ng ministeryo. Ang aming priyoridad sa Elevation Internship Program ay ang iyong pag-unlad — at hindi kami makapaghintay na suportahan ka habang lumalaki ka sa iyong pagtawag!

Victoria Strickland

Internship Coordinator

Si Vic ang Internship Program Coordinator. Bilang alumni mismo ng Internship Program, masigasig si Vic sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng mga pinuno.

Handa upang maging isang makulong?