Sigurado ka ng isang tumataas na ika-6, ika-7, o ika-8
grade mag-aaral?

Ang Crew ay nagsisilbi sa isang volunteer na koponan ng sama-sama, nakapatong sa mga karanasan sa pagsamba ng sama-sama, at lumalaki sa kanilang relasyon sa Diyos sa isang eGroup ng sama-sama. Simbahan ay sinadya upang maging isang lugar na kung saan kami ay lumalaki sa pamamagitan ng mga komunidad, at ang mga tauhan ay ang perpektong lugar upang mahanap ang mga kaibigan na sumusuporta sa iyong relasyon sa Diyos. Para sa karagdagang impormasyon o upang mag-sign up, punan ang form sa ibaba!