Ang Tibok ng Puso

Ang aming YTH catalog ay nagbibigay ng madaling paraan para makapasok sa salita ng Diyos sa buong linggo. Ibig sabihin hindi mo na kailangang maghintay hanggang Linggo para ma-encourage! Nagbibigay din ito sa iyo ng maraming pag-uusapan sa panahon ng eGroup. Puno ito ng mga debosyonal, mga turo sa video, mga podcast, at mga playlist upang maihatid ka sa mga matataas at mabababang buhay!