Ang Tibok ng Puso

Ang aming YTH Catalog ay nagbibigay ng madaling paraan para makapasok ang mga kabataan sa salita ng Diyos sa buong linggo. Puno ito ng mga tanong, pagtuturo ng video, at mga podcast para tulungan ka sa mga pagsubok sa buhay!