Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Isang Nakakatawang katotohanan

Pastor Jabin Chavez Hunyo 20, 2021

Gumawa ng isang bagay na katawa-tawa at maaaring makita mo lamang ang Diyos na gumawa ng isang bagay na milagro. Sa “A Ridiculous Reality,” hinahamon tayo ni Pastor Jabin Chavez ng City Light Church na piliin ang lakas ng loob kaysa mag-alala at buong tapang na isabuhay ang tawag ng Diyos sa ating buhay.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa