Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Makipagpayapaan sa Iyong Lakas

Pastor Steven Furtick Abril 02, 2023

Inihahanda ako ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Sa “Make Peace With Your Strength,” ipinaliwanag ni Pastor Steven Furtick na ang lakas na mayroon tayo ngayon ay magiging lakas na kailangan para sa kung ano ang susunod.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa