Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Natagpuan ang Pangingisda

Pastor Steven Furtick Abril 09, 2023

Handa ka na ba para sa malalim na pakikipagtagpo sa muling nabuhay na Tagapagligtas? Sa “Found Fishing,” ipinaalala sa atin na naghihintay si Jesus na salubungin tayo sa mismong kinaroroonan natin — ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa Kanya.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa