Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Mga Instrumento ng Tagumpay

Pastor Steven Furtick Abril 16, 2023

Mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang manalo. Sa “Mga Instrumento ng Tagumpay,” pinapaalalahanan tayo na ang tagumpay ay darating kapag inilagay natin ang ating mga regalo at maging ang ating kawalan ng kapanatagan sa mga kamay ng Diyos.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa