Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Hiniram Pagtitiwala

Pastor Steven Furtick Marso 07, 2021

Saan nanggagaling ang iyong kumpiyansa? Sa “Borrowed Confidence,” itinuro sa atin ni Pastor Steven Furtick na kung saan nagmumula ang ating kumpiyansa ay tumutukoy kung kailan ito mauubos.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa