Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Chain Breaker

Bishop TD Jakes Pebrero 16, 2020

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa