Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Pagpili Ng Iyong Mga Chains

Pastor Steven Furtick Hulyo 22, 2018

Lahat ng tao ay chained sa isang bagay. Sigurado ka handa upang maging libre?

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa