Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Gawin Ang Bagong Ikaw

Pastor Steven Furtick Enero 08, 2023

Ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon ay maaaring tukuyin ang iyong kapalaran. Sa "Do The New You," ipinaalala sa atin ni Pastor Steven na binigyan tayo ng Diyos ng desisyon na manatiling pareho o lumago sa kung sino ang nilikha Niya para maging tayo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa