Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Huwag Ihulog ang Mic kasama si Bishop TD Jakes at Pastor Steven Furtick

Bishop TD Jakes Mayo 12, 2021

Pinag-uusapan nina Bishop TD Jakes at Pastor Steven Furtick ang kapangyarihan ng ating mga salita at pamumuhay sa bawat panahon. Binigyan tayo ng Diyos ng mikropono at obligasyon nating ibahagi ang ating natutunan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa